E vremea trezirii

IMG

De ce loviți biserica creștină?
De ce loviți în sfânta temelie?
De ce loviți în moșii și strămoșii,
Ce s-au hrănit cu Sfânta Liturghie?

De ce loviți în Maica ce adună
Mulțimi de suflete în suferința?
Ce și-au pierdut încrederea în oameni,
Dar au găsit lumina prin credință?

De ce loviți iubirea dintre oameni?
De ce loviți în tot ce e mai sfânt?
De ce loviți în libertatea vieții,
Ce ne-a lăsat-o Domnul pe pământ?

De ce-ncercați să adormiți poporul,
Târându-l în satanice ispite,
Și împletiți minciuna în discursuri,
Și-o ridicați la rangul de virtute?

De ce ucideti visuri inocente?
De ce-ați băgat speranța-n carantină
Și ați oprit în loc copilăria
Copiilor ce nu au nici o vină?

Demult ați plănuit perfid lucrarea,
Ce va să strice sângele curat,
Ca să stricați creația divină,
Să duceți omenirea în păcat.

Când va veni Hristos Mântuitorul,
Pământul va trăi din nou lumină
Și veți cădea în focul din adâncuri
Și voi și cei ce astăzi vi se-închină.

ISBN 978-606-9020-34-0,

poezie

Noile sonete închipuite ale lui Shakespeare

IMG

De-acum ucidem fluturi şi ridicând din umeri

Ne adormim iubirea cu despărţiri molâi;

De-acum te uiţi ‘nainte şi treptele îţi numeri;

De-acum mă-ntorc în haos la clipele dintâi;

De-acum privim cu spaimă şi milă-n insectare

La marile arípe strivite printre foi;

De-acum ne urmăreşte aceeaşi întrebare:

“Cum a ajuns o larvă să mişune prin noi? “;

De-acum mi-e zborul negru; de-acum săruţi pământul

Căci dincolo de vise, arsura de făclii

Ne-a învăţat ce-i Iadul şi ne-a zdrobit avântul;

De-acum răspundem tandru: “Eram nişte copii!“;

  De-acum cerșim arípe prin alte aşternuturi,

  De-acum e strâns polenul; de-acum ucidem fluturi.

 

Sonet 30 (CCLXXIV)

ISBN 978-606-9020-31-9, poezie

Artizanul schimbării: evenimentele unei naţiuni privite prin lentila sincerităţii

IMG

…Să ținem cont că iubirea este o experiență umană profundă și universală, care continuă să fie relevantă și căutată în relații și în viața fiecăruia dintre noi. Mă gândesc și ce mai reprezintă adevărul, apoi vreau să ajung la Jean Paul Sartre. Atâta timp cât cuvântul „adevăr” este unul foarte important și valoros în comunicarea umană. Adevărul reprezintă o declarație sau o afirmație care corespunde cu realitatea sau cu faptele. Deși în societatea contemporană apar diverse perspective și interpretări ale adevărului, consider că acesta nu va expira sau își va pierde din importanță în acest secol sau în viitor. Chiar dacă există subiectivitate și discuții în legătură cu adevărul, conceptul în sine se bazează pe căutarea și exprimarea corectă a faptelor și a realității. (Autorul)

ISBN 978-606-9020-36-4

Murmur de pădure

IMG

Dacă vrei să-nțelegi povestea unui om, află-i codrii prin care l-au purtat pașii… Află-i poienile în care s-a refugiat de viața-i furată, confiscată, agresată, mutilată de cei din jur, află-i bucuriile din șoaptele desfrunzite precum frunzele plecând în toamnă să poarte poveți și înțelegeri ca descoperiri ale înțelepciunii-nruginite așa cu ar trebui să curgă și încărunțirea noastră în senectute. Murmurul Liei Poieniță este un fior ce încearcă a desfrunzi din propriile păcate lumea. În care încearcă a se-nțelpții, măcar cu un ram nerupt din cartea vieții, măcar cu un inel în plus de fericire la trunchiul unei vieți îmbolnăvite într-o lume bolnavă, într-o lume înrăită, într-o lume care, parte din cercurile ei ani de viață, ar trebui să fie cu totul altfel. Ar trebui să fie precum razele de lumină ce pătrund în adâncul pădurilor. Ar trebuie să fie demnă și falnică precum stejarii… Dar, adesea, mulți prea mulți viermi se adăpostesc în trunchiurile de viață aidoma cucilor înstrăinând acel acasă al altora…

Cezar Adonis Mihalache,

scriitor și editor

ISBN 978-606-9020-29-6

Pandemie şi război: cei ce au ucis… (cronica unor vremuri strâmbe)

IMG

Nu doar o crimă… Zeci, sute, mii… Și nu doar un ucigaș… Ci atâția ce ne privesc cu ochii reci, goi, inumani de dincolo de ecrane… Și doar numărul lor poate să-l echivaleze pe cel al acelora omorâți în genocidul criminalului fără-de-răspundere, sistemul… Și fiecare dintre acești ucigași din structura guvernamental-administrativă este un criminal în serie… În serie politică, cu omoruri prin deciziile luate, prin normele și normativele impuse, dar și prin malversațiunile achizițiilor de aparate medicale, știute a fi precare dinainte de cumpărare, și care, la rândul lor, ucid… (…) Știm că nu există vină fără vinovați… Dar tăcem spășiți… Poate ne mai lamentăm pe la colțurile de lume ce devin muchiile coșciugelor ce ne sunt bătute în cuie dimprejurul fiecărui os și bucată de carne în timp ce încă ne mai respirăm vinovăția de a vrea să trăim… Și doar privim cu un soi de revoltă cum se strâng morții pe listele realizărilor guvernamentale, cum ni se înșiră cei omorâți pe drumul crucilor fără de cruci, însoțiți în noapte doar de lama tăioasă a unui excavator, cum se adună pe conștiința tot mai palidă de sub sceptrul neconștiinței acelora ce ne conduc, cum se strâng împlinind însăși moartea vieții, și toate din cauza criminalilor ce au puterea de a ucide prin hârtii, decizii, indolențe… (Cezar A. Mihalache)

ISBN 978-606-9020-35-7

415 pagini

Semne printre semne*

IMG

Director și redactor-șef al săptămânalului „Națiunea” (Europa și Neamul Românesc/Continuitate pentru Neam și Țară), Cezar Adonis Mihalache este autorul mai multor cărţi, printre care volumul de pamflete politice „Negustorul de iluzii sau tragedia unei neputinţe”, volumul de eseuri şi proză scurtă „Destine”, monografia „Renaşterea Ligii Navale Române”, biografia literară „Călător pe ulițele cerului” şi volumul de note, reportaje și interviuri „Revolta”. Acesta din urmă cuprinde și filele singurului jurnal de front scris de un militar, ca paraşutist al unei unități din Caracal, în timpul evenimentelor din decembrie ’89 şi martie 1990. În 2012 publică cartea-document „Renăscut din cenușa uitării – între Dacia Felix și Leumi Bank”, doi ani mai târziu volumul „Decembrie 89 – Ce a fost, ce rămas…”, iar în 2016 compendiul de publicistică naționalistă (2000-2016), de peste 600 de pagini, „Jos gheara de pe țara mea! (manifest pentru națiune)”. În 2018, în cadrul Târgului de carte Bookfest, lansează volumul de critică literară, „Cartea cărţilor: recenzii, prefeţe, note de editor”, iar un an mai târziu volumul „Centenar, extremă neputință…”

ISBN 978-606-9020-30-2,

critică/eseuri, 187 pagini

*Comandă AICI

Fiori

IMG

Nu știu în care măsură ar trebui să fiu dezamăgit că sunt perceput public și publicistic doar ca poet și ceva… jurnalist, și nu și ca prozator – creator de proză scurtă și foarte scurtă în genul literar pe care l-am inventat și consacrat drept ”proză paradoxală”, dar o brumă de părere de rău mă întristează uneori, pentru că nu sunt perceput în primul rând drept romanicier. E drept, nici nu am mijloacele necesare remarcării mele de scriitor de mare întindere, deși am publicat două raomane pe care încă le cred definitorii și de referință în ceea ce mă privește: Baladă pentru lacrimi, pâine și vioară” scris în 1985 și ”Forța cincea” scris în 1993, având la sertar încă trei romane de dinainte de 1989, ca o dovadă că, totuși, exista”literatură de sertar” când ne-a surprins pe toți prăbușirea comunismului așa cum îl știam și suportam și înlocuirea lui cu un postcomunism mascat ideologic și corcit cu mult visatul capitalism pe care îl suportăm sceptici și resemnați de trei decenii. (Romeo Tarhon)

ISBN 978-606-9020-33-3

Cogito ergo sum…

IMG

În liniștea de timp acum

„cogito ergo sum”

și a mai rămas un colț de sunt

din nostalgia de pământ.

 

În liniștea scoarței de copac

se pierde liniștea-n iatac,

adevărul se așează pe un tiv

zidit în piatra unui zid.

 

Chiar fermecat de o magie

compun în gând o poezie,

pomii se întorceau spre tine

cu semne și iubiri nubile.

ISBN 978-606-9020-11-1

Poezie

Metapoezie: eseuri şi manifeste poetice*

IMG

Ea rupe și ne irumpe carnal poeticul… Mușcă vitriolant din propria-i ființă pentru a ne împlini pe noi cu lumina unei înțelegeri ce depășește cufundarea în simplele crâmpeie ale vieții… Își sfărâmă fără milă osatura creației de pagina cărții, aruncând în noi cu așchii atât de dureroase, dar atât de tămăduitoare… Pentru că poezia ei nu înseamnă doar vers scris cu fiecare atom donat nouă… Este un stih ce te cutremură prin drama și transpunerea bucuriei în dramă pentru a cuprinde mai bine rostul nostru, aici și acum… Da, putem crede că poeta își descrie rolul ei; tot aici și tot acum… Dar mesajul este ubicuitar, temporal și spațial, încât devine un univers în așteptare, iar cartea un cifru al formei de a vedea dincolo de simplul văz, dincolo de simpla empatie și transcendență, dincolo de viziunea în fractalii de timp.

Citiți fără grabă această dramă în vers alb, alb albit de durere, lecturați-o cu ochii minții poate încă nedescătușate la nivelul de eliberare a autoarei… Iar de vă veți simți ca într-o piesă de teatru, în care decorurile devin roluri iar rolurile butaforice cortine prin care treceți și transcendenți, ca „eu”-ri, vedeți de nu cumva sunteți chiar voi într-un capăt de scenă al propriei trăiri, dureri ori chiar bucurii metapoetice…

Cezar Adonis Mihalache,

scriitor, editor

poezie

ISBN 978-606-9020-25-8

*Comandă AICI

Maor Gruber

IMG

Maor Gruber este o carte în care nu istoria este însângerată, ci omenirea… Căci oamenii nasc atrocitățile… Și nu Istoria își etalează violența pentru ca, mai apoi, să se distanțeze până la uitarea propriei întrebări: „Cum au fost posibile toate acestea?”… Ea doar își dezvăluie lama eșafodului de uitare, nepăsare, ignoranță… Care ne stă deasupra capului ca posibilitate a repetării. Dar nu se dezleagă singură din frâiele rațiunii… Ci tot, noi, oamenii, o asmuțim pe post de secure… Și nu, deși e un laitmotiv atât de încetățenit ca scuză a altor și altor nedreptăți, răni și chiar orori, nu Istoria este vinovată că se repetă, ci oamenii, dar nu atât prin faptul că nu învaţă nimic din propriile erori, ci pentru că vor să uite, grăbind ștergerea rănilor, cicatricilor conștiinței, prin nepăsare și ignoranța adesea autoindusă și chiar autoimpusă. Iar prin acest reqviem, al aducerii aminte dar și al trezirii a unor emoții ce prea devreme s-au stins din istoria umanității, Aurora Cristea se expune și ca scriitor de istorie, nu doar condeier al unei cărți de acțiune, surprinzând prin felul în care, la distanță în timp și spațiu de acele evenimente, nu doar scrie despre, ci retrăiește prin fiecare cuvânt ororile războiului.

Ceea ce s-a întâmplat, s-a petrecut de mult timp… Doar că trecutul ne ajunge adesea din urmă. Și ne prinde la fel de nepregătiți, de ignoranți și plini de autosuficiență, încât neînchipuitul ostracizant poate reînvia oricând în orice, prin oricine… Și nu doar prin personajele de carte ori de film… De aceea, alături de Ciuma lui Albert Camus sau autobiografia doctorului Nyiszli Miklos, Am fost medic la Auschwitz, Maor Gruber poate fi un alt spic printre spicele de veghe din lanul neadormirii vigilenței…

 

Cezar Adonis Mihalache,

scriitor

roman

ISBN 978-606-9020-26-5