Oferta editorială

Editura Națiunea asigură la prețuri promoționale:

 • editare carte;
 • acordarea de ISBN, CIP și cod de bare;
 • servicii DTP: corectură și tehnoredactare text, prelucrare fotografii, desene, planșe;
 • print-uri intermediare pentru corectură;
 • concepere copertă, realizare design sub îndrumarea art designerului de carte;
 • tipărirea finală interior și copertă
 • difuzare carte;
 • tipărire carte în orice tiraj, minim 15 ex;

Editura Națiunea asigură servicii editoriale pentru lucrări dedicate:

 • broșuri, plachete pentru simpozioane,
 • lucrări personale,
 • versuri,
 • autobiografii,
 • lucrări de doctorat,
 • cursuri diferite,
 • lucrări științifice.
 • Mod de lucru:
  1. Prezentarea manuscrisului la sediul editurii, pe suport de hârtie ori în format electronic, lucrarea va fi verificată de un redactor.
  2. După efectuarea corecturilor (corectură stilistică și/sau tehnică și corectura generală), lucrarea va remisă autorului pentru verificarea finală și semnarea ca Bun de Tipar.
  3. Primirea CIP-ului de la Biblioteca Națională, în aproximativ 10 zile lucrătoare, va permite expedierea lucrării spre tipografie.
  4. Din tirajul stabilit, 5-9 exemplare vor fi remise Depozitului Legal de carte al Bibliotecii Naționale a României, un exemplar va fi expediat Bibliotecii Metropolitane a Bucureștiului, iar trei exemplare vor rămâne la editură pentru fondul de carte, costurile fiind suportate de către autor.