Îngeri blestemaţi

Romeo Tarhon este Poetul timpurilor noastre, ale cărui creaţii lirice de mare valoare stilistică vin să demonstreze realitatea de necontestat a faptului că limba română, născută în cele mai vechi timpuri, va continua să fi e un izvor nesecat de inspiraţie şi de inovaţie literară, lexicală, prozodică, pentru Poeţii şi Prozatorii care fac artă din dragostea pentru Cuvântul-Altar al naţiunii. Poate că Poeţii hărăziţi să fi eiPoezie sunt puţini la număr, dar Vocea lor, cu siguranţă, se va face auzită şi trăită peste timp. Şi, atâta timp cât ei,desăvârșindu-l, vor duce Cuvântul la rang de artă sacră, sfinţindu-l prin Har, Limba va fi mereu vie şi mereu va fi o forţă care va răzbate în pofi da tuturor epigonilor şi a celor care caută din invidie să defăimeze valoarea autentică, spurcând Limba. Datorită dăruirii unor creatori și mentori de valoare, stigmatizaţi de-o „lume mică şi anostă”, vor fi descoperiţi şi vor creşte mereu alţi poeţi și prozatori care vor asigura triumful Limbii şi Literaturii Române.

ISBN 978-606-8639-69-7

poezie, 184 de pagini