De la civilizaţia instinctelor către civilizaţia luminii

Multe are omenirea de îndreptat şi multe de recuperat. Fraţilor, oare nu auziţi cum plânge în voi Iubirea Divină călcată în picioare de atâtea pasiuni, de ură, de dorinţe de îmbogăţire şi mărire, de egoism şi invidie? Vă invit să mergem la izvorul învăţăturilor lui Isus şi să clădim omul cel nou aşa cum şi-a dorit atât de mult Mântuitorul. Nu mai transformaţi principalele evenimente din viaţa Lui în motive de îmbuibare. Lepădaţi-vă de ghiveciul aşa numitelor sărbători religioase, care nu sunt decât obiceiuri păgâne poleite cu ceva credinţă creştină şi reveniţi la Credinţa simplă propovăduită de Isus şi apostolii Săi şi transmisă nouă prin Noul Testament.

Veniţi, fraţilor, să punem bazele Noii Societăţi umane, care să se călăuzească strict după Legea lui Isus, pe care o ştiţi dar mereu o uitaţi: „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi” şi comportaţi-vă aşa precum şi Isus s-a comportat adică: „Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru”.

Fraţi români, întrucât Dumnezeu ne-a dat o inimă caldă şi iubitoare, şi proorocii spun că în România se va produce redresarea spirituală care va conduce la ivirea zorilor Noii Lumi, vă propun să trecem cât mai curând la înfăptuirea Vrerii Divine şi să începem să trăim potrivit Învăţăturilor lui Isus. (Autorul)

ISBN 978-606-9020-27-2, eseuri