Pierdută în viitor

IMG

Am fost și azi la școală
inimi desenate pe colțul caietului
și gândul iar îmi zboară
sunt pierdută în viitor
cuvintele șoptite în interiorul meu
le ascult și nu le pot uita ușor
versuri și poezii coboară
amintiri vechi de la școală
amintiri din viitor
detalii importante care dor

                                                           și nu au legătură cu noi
întrebări misterioase
mi-au dat răspunsuri mincinoase
prezentul e atât de departe
ghicitori se aud în șoapte
unde ești și cum te cheamă?
nu mai vreau la școală
aripile mi-au crescut
viitorul meu a devenit trecut…

64 pg, poezie

ISBN 978-606-8639-58-1

Câteva sincere mărturisiri și smerite împărtășiri…

IMG

Câteva sincere mărturisiri și smerite împărtășiri din rodul îmbelșugat și tezaurul binecuvântat al cuvântului : culegere de articole, eseuri, studii, interviuri și recenzii

Neîndoielnic, Stelian Gomboș are harul Cuvântului… Harul de a se adresa novicilor, harul de a stârni curiozitatea celor ce vor să înțeleagă mai mult, dar și harul de a se adresa prin cuvinte potrivite celor mai înțelepți dintre noi. Pe toți îi apropie, aidoma așezării firești pe care o găsești în taina credinței, între coperțile acestui luminos volum. Pentru că fiecare pagină a cărții aduce în sufletul cititorului liniștea caldă a vorbelor duhovnicilor, graiul de înțelepciune al părinților stareți, dar și deslușirea unor cuprinderi de esență teologică pe care omul simplu nu are de unde să le afle.

Stelian Gomboș ne aduce astfel în fața ochilor atât învățăturile duhovnicilor, relevate aici prin interviuri și îmbelșugate portrete făcute slujitorilor Bisericii, dar „traduce” spre înțelegerea omului simplu ani de studii teologice, fără a transforma însă eseurile în expuneri simpliste, ci reușind să-l absoarbă pe omul simplu într-un vocabular teologic ce se clădește și se transpune cititorului în înțelegere filă cu filă.

Din volumul de față aflăm despre străduința unor preoți, despre sacrificiul făcut de duhovnicii neamului pentru a menține deschisă ușa bisericii în vremuri de restriște, și religioasă, și spirituală, dar cuprindem și tainicele săvârșiri din viața creștinului, pentru a înțelege de ce și cum se împlinesc obiceiurile și ritualurile Bisericii noastre strămoșești, Catedrală a Neamului  în care trebuie să ne regăsim prin fapte și nu doar vorbe.

Cezar Adonis Mihalache,

scriitor, editor, publicist

teologie, 270 pg.

ISBN 978-606-8639-55-0

România în agonie

IMG

„România în agonie” este a treia  carte  a  poetei  și    publicistei Andreea Vasilica  Arsene, o tânără pe care am descoperit-o, apoi am încurajat-o, am îndrumat-o și am făcut-o să creadă în vocația ei de scriitoare și de jurnalistă prin harul pe care, în sublima Lui generozitate, Dumnezeu i l-a dăruit ca pe o recompensă la grele încercări ale vieții, dar și ca pe o misiune de suflet, cuget și cuvânt: cuvântul viu, suav, senin, delicat, edenic, dar și aspru, răscolitor, tulburător, tumultos, înnegurat… Acestea sunt culorile, tonurile și nuanțele lexicale, lirice și jurnalistice, ale poetei și ziaristei de succes Andreea Vasilica Arsene care, în trei ani de la înfățișarea și „înregimentarea” în mediul meu literar și ziaristic, a scris două volume de poezie și acest volum de publicistică al cărei titlu este un strigăt, un semnal copleșitor de alarmă: „România în agonie”. Este o onoare să o editez, să o prefațez și să o recomand publicului pe această tânără militantă naționalistă, o Ana Ipătescu a vremurilor de acum, a cărei armă este cuvântul tăios ca sabia și pătrunzător ca glonțul.  (Romeo Tarhon, scriitor, publicist, editor).

publicistică, 216 pg

ISBN 978-606-8639-57-4

Întrebare de lumină

IMG

Încă un volum remarcabil de poezie al Amaliei Năcrin, o creatoare de lirică pură, originală, modernă, sclipitoare și inovatoare stilistic prin „Cuvânt, Dumnezeu, Natură, Adevăr, Sentiment și Poezie”, așa cum îi stabileam reperele la debut… (Romeo Tarhon, scriitor și editor).

106 pg, poezie

ISBN 978-606-8639-59-8

Mariana Petrache

IMG

Răsună a pustiu spre seară,
ne-am despărțit fără să doară,
dar am pierdut la despărțire
o lacrimă și-o amintire.

Doi anonimi ne-am întâlnit,
din lumi ce-aveam de pătimit
ca două păsări călătoare
ce nu-și găseau drumul spre soare.

Erai un flutur rătăcit,
cu aripi rupte… și rănit,
iar eu, boboc de ghiocel
durut de sete și rebel.

ISBN 978-606-8639-54-3,

poezie, 124 pg

Bilet spre fericire

IMG

Poeziile Lilianei Vacaru sunt strigătele de durere a milioane de mame plecate departe de casă pentru acel „mai bine” visat pentru pruncii lor. Sunt vocile strivite de deziluzie și resemnare a acelorași mame care au realizat prețul plătit, „Bilet spre fericire” fiind, de fapt, un loz al încercării de ieși din starea de depărtare, de înstrăinare, de izolare și uitare, pe care și-l dorește fiecare român ce-și plânge dorul departe de casă.

Drama autoarei este însă înmiită și de filonul ei atât de pur poetic. Iar cel ce va cuprinde și cu ochii minții aceste strigăte de dor va înțelege blestemul care a căzut peste milioanele de români ce s-au înstrăinat de țară, care au fost înstrăinați de casele lor de conducători nedemni de frumusețea acestui popor, oameni care au plecat departe pentru acel strop de mai bine, dar, mai ales, va înțelege apăsarea de mormânt pe care o trăiește românul, ca ființă poetică, exilat departe de țară.

Poeziile se calchiază într-un scenariu pe care mari regizori nu au curajul a-l așeza pe celuloid: Drama românilor plecați în căutarea unei bucăți de pâine. Iar versurile poetei curg într-o dureroasă relatare, fie ea și narativ-imaginară, a dorului, de la dorul îndurerat de pierderea celor ce nu vor mai fi nicicând acolo, acasă, așteptând smeriți și cuminți întoarcerea „risipitorilor” de timp, la dorul înstrăinat, uitat ori abandonat, se așază dară în descrierea unui timp blestemat mai bine decât ar face-o poate rândurile unui roman-fluviu. Pentru că durerea depărtării nu are nevoie de tomuri-epopei pentru a fi redată. Nu trebuie așezată pe capitole, nu trebuie meșteșugită pentru a transmite emoția unei generații izgonite.

 

Cezar Adonis Mihalache,

scriitor

ISBN 978-606-8639-56-7

poezie, 154 pg