Zădărnicia unui mers pe sârmă

Romanciera Amalia Năcrin, aceasta nu face rabat de la originalitate, de la ineditul  lingvistic al frazelor tocmai datorită harului de a scrie simțiri prin cuvinte instinctive care izbesc senzualul  mentalului vizual, auditiv, gustativ, olfactiv, tactil conștient și subconștient prin forța sugestivă. Scriitoarea are calitatea de o extremă raritate de a scrie la prima mână cu maximă încărcătură narativă și emoțională, de a permite izvorului imaginației să curgă de la sine, când lin, când învolburat după cum sunt trăite și redate scenele pline de viață intrinsecă sinelui dar și extrinsecă pe ecranul minții cititorului ai cărui senzori stimulează reflex adrenalina făcându-l să participe la acțiunea din tablourile și scenele descrise.  Harul literar al acestei scriitoare este o certitudine, o evidență a providenței care a înzestra-o cu atâta generozitate.

Romeo Tarhon,
scriitor

ISBN 978-606-8639-48-2,

roman, 104 pg