Secretele chemării

Crini de metafore sub lespezi de interogații…

Poeziile lui Cristian Cruți surprind… Uneori, chiar șochează. Și nu din cauza „tehnicii”, pe care tânărul poet o stăpânește, fandând de la rimă la versul alb, din poezia de inspirație eminesciană spre adevărate scrisori literar-testamentare către urmași, ci prin felul în care lumile lui se ciocnesc în versuri.

Este o atmosferă stranie. Într-adevăr, demnă de chemări secrete. Aici vorbește pătimaș – eminescian. Dincolo se încătușează în imaginea a ceea ce nu a reușit (încă) să-și contureze în oglinda destinului, iar o filă mai departe se răzvrătește aproape demonic.

Jocurile lui se preling parcă dintr-o peliculă în care personajele diafane se dezmembrează în matruști pentru a se releva felurite personaje dure.

De fapt, toate sunt fețele aceluiași personaj: El, poetul. Sunt cauzele dar și efectele luptei dintre cioburile de oglindă în care poetul vrea să-și destăinuie iubirile, temerile, dar și revoltele.

Un poet răzvrătit, care știe să îmbrace versul duiosului când se cade, dar rupe și coaste de vers în sunete de clopot.

Aici poetul vrea să coboare Luceafărul prin versul lui; dincolo chinuitoare interogații pe care Cristian Cruți le construiește și le închină celui de al doilea personaj, demonul.

Privite alternant, poeziile volumului Secretele chemării se pot decripta ca veșnica luptă dintre bine și rău ori întrupări fugare, dar nu fragile, de chemări spre lumină sau întunericul unor tărâmuri pe care Cristian Cruți le zugrăvește într-un pastel pe care îl pune a priori sub semnul interogațiilor sale.

Și totuși, par parcă prea nenumărate bătăile de clopot în dunga versului. Și par prea multe imagini demonice presărate printre stihuri.

Dar Cristian Cruți își zugrăvește cu talent volumul și, în cele din urmă, trăgând lespedea ultimei file, gândurile par a se ridica spre lumina pe care poetul o căuta în ochii plini zdrobiți în propriul pumn.

 Cezar A. Mihalache,

editor

ISBN 978-606-8639-17-8