Limba noastră eminească

IMG

Limba noastră, dulce grăitoare…

Într-un remarcabil efort spiritual, antologiștii Editurii Națiunea aduc în fața cititorilor o nouă trăire poetică. Un volum colectiv în care nu mai puțin de 34 de co-autori pun sufletul rimei din dulcele nostru grai în paginile unei inedite antologii. Este cel de al treilea volum al colecției Cu patria în suflet și un excepțional dar oferit eminescului din noi; scriitori ori simpli cititori de vers.

Este o dovadă că Limba noastră eminească este respirația poetică, firească, a tuturor acelora care au atins condeiul…

Este recunoașterea poeziei ca tovarăș de drum, prietenă, mamă, soră, fiu… Un izvor de cuvinte născute din sufletul inimosului grup Terapie prin poezie, care a reușit nu doar să grupeze curente de poezie, ci să nască propriul curent poetic.

Este o antologie în care co-autorii nu doar scriu. Ei râd și plâng prin poezie, trăiesc și nasc emoții într-o închinare de metafore pe care cei 34 de modești paji ai liricii o aduc Eminescului.

Antologia de față este și un adevărat fișet biografic despre poeții noștri contemporani. 34 de nume, consacrate sau aflate la debut, care, din și prin propriile descrieri, nu doar se cunosc mai bine în cadrul uriașului grup poetic creat de scriitorul Romeo Tarhon, ci se prezintă și lumii poetice de dincolo de linia de graniță dintre mediul virtual și pagina tipărită a Terapiei prin poezie.

Limba noastră eminească este și examenul trecerii dinspre școala de poezie a grupului spre impunerea unei nume care își are locul lui în istoria încă nescrisă a literaturii postdecembriste.

Poeziile acestui volum, ca și în cazul celorlalte antologii și volume de autor ale Editurii Națiunea, încrustează în rimă sau vers alb rostirile autorilor despre iubire, despre dragostea părintească, despre iubirea de țară. Este o dovadă a incurabilului romantism poetic.

Un exercițiu în care mulți dintre antologiști își pun cuvântul identității în mâna cititorului într-un curajos exercițiu al asumării poetice. Un exercițiu colectiv care, de la pagină la pagină, de la autor la autor, dovedește trinititatea spirituală a grupului poetic Terapie prin poezie: cultura, talentul, originalitatea…

Iar cum în volumul de față am grupat numeroși autori, nu doar de vers, ci și de proză scurtă, Limba noastră eminească reprezintă și un pas spre următoarea provocare a grupului. O antologie de proză scurtă!

Până atunci, să ne bucurăm de darul poetic al dulcelui grai eminescian!

Cezar Adonis Mihalache,

editor și coordonator antologie

ISBN 978-606-8639-18-5

332 pg

Terapie prin poezie

IMG

Pe platforma de socializare Facebook funcționează de aproape doi ani un grup cu peste 12.000 de iubtori de poezie, a căror pagină se numește TERAPIE PRIN POEZIE. Este, în fapt, un atelier virtual de creație lirică. Membrii acestui numeros grup, căruia am bucuria de a-i fi fondator și îndrumător, experimentează și prepară din mirabile cuvinte extrase din filonul inepuizabil al lexicalității lirice românești adevărate opere literare prin admirabilul lor meșteșug.

În scurtul răstimp de la înființare, grupul a devenit o importantă pepinieră de talente care, dezinhibate, se etalează, evoluează, se cizelează și se profesionalizează în cadrul acestui minunat atelier și cenaclu virtual.  Prezența activă a unui tot mai mare număr de creatori de lirică, amatori și consacrați, m-a determinat să îmi asum curajul (și riscul) de a declara public acest grup drept „Curentul literar douăzecist” reprezentat de către poeții remarcabili ai deceniului doi al noului secol și mileniu, format din poeți pe care, sugestiv și plastic,  îi numesc „fondatori de limbă neo-eminească”, fiind continuatorii poeziei autentice, indiferent de forma de exprimarea stilistică, în vers clasic sau în vers liber, alb.

Grupul liric TERAPIE PRIN POEZIE încearcă să facă diferența  între poezie și ne-poezie, dovedind că în cadrul acestui minunat atelier literar nu există involuție, ci doar evoluție și dinamică pozitivă  în ceea ce privește instrumentele exprimării lirice. Dacă ar exista posbilitatea materială de a selecta și publica miile de creații pe care talentații poeți ai grupului le compun și le expun, ar rezulta lunar cel puțin un volum cu sute de pagini de poezie remarcabilă, ceea ce ar permite publicarea și afirmarea a numeroși creatori de excepție, mulți sclipitori și nu puțini cu mostre de genialitate.

Am reușit, totuși, prin eforturile pecuniare ale unora dintre noi, să tipărim, în cei aproape doi de existență a grupului, câteva cărți antologice remarcabile, continuând tradiționala activitate a Editurii Națiunea de a publica volume colective care leagă nume și inimi și care ne prilejuiesc întâlniri memorabile, colocviale, pe scenele târgurilor de carte. Felicit pentru aceste realizări și pentru ieșirea la rampă,  pe toți „cursanții” școlii noastre de lirică la a cărei apariție, scriitoarea de notorietate, Cezarina Adamescu,  mi-a spus, felicitându-mă: „Excelentă idee! Chiar era necesar un astfel de centru național de terapie prin poezie…”

 Romeo Tarhon

ISBN 978-606-8639-19-2

388 pg