postume

La debutul unei regăsiri…

Poezia simbolistă și poezia metamorfoză sunt cele două identități pe care Mugur Dumitriu ne invită să le descoperim în acest volum de debut. Un volum în care versul stănescian se împletește cu amprente bacoviene și care, pas cu pas, te conduce spre poezia cugetare, cristalizată nu doar în fractali de haiku, ci și în adevărate versuri-aforism.

De altfel, chiar dacă poetul se definește ca fiind încă „într-o continuă căutare”, această primă oprire poetică dovedește că a găsit o cale. Ne reține atenția chiar din titlul volumului pe care ni-l propune: postume. O desprindere de „raționalul poetic”, provocându-ne, dar, mai ales, provocându-se, în a se cunoaște, descifrând sfârșitul, ce reprezintă de fapt, transcendența și purificarea prin artă.

Cu alte cuvinte, atitudinea sedițioasă de a se transpune poetic în linia postumelor nu este întâmplătoare, autorul anihilându-si propriul eu, eliberându-se de ego și orice fel de dogme, spre a atinge Catharsisul prin vers. Acel vers-chintesență la care alți poeți ajung după un lung drum, o lungă căutare.

Chiar dacă este modest față de forța lui poetică, Mugur Dumitriu dovedește că nu are nevoie de etape intermediare.

Impactul pe care îl are asupra cititorului se datorează naturaleții, prin curgerea firească a versului și prin folosirea unei bogate palete stilistice și lexicale,  conturând frământări interioare ce trasează o puternica dorinta de verticalitate a spiritului.

Poetul nu poate fi doar „donator de fericiri proscrise”, chiar și înlănțuite în echilibrul metaforic al peniței ce scrie cu har, el trebuie să își asume cuvintele pe care le-a așternut pe hârtie „dintr-alt eu” și poate răvășite „din alt veac”, revelându-ne acea neblazare pe care o transmite poezia sa, ca un manifest împotriva comunului.

Ca mesaje meditative, „postumele” lui Mugur Dumitriu reprezintă, de fapt, o resurecție spirituală, provocându-și cititorii către introspecție, spre a parcurge cea mai frumoasă cale, aceea a regăsirii de sine, a eului nealterat, acel eu fără de măști.

Alina Gabriela Danciu,

poetă

ISBN 978-606-8639-16-1