Cuvântul întrupat din beznă

Andreea Arsene este o emblemă a militantismului civic și politic patriotic, a revendicării adevăratei istorii și a destinului unei Românii curate, neexilate, nevândute, netrădate, neîngenuncheate… Din întreaga ei operă valoaroasă, realizată ambițios în doar câțiva ani ai unei tinereți apăsate de dezamăgiri și angoase care survin din tumultul cenușiu al vremurilor cărora le-am căzut victime majoritatea dintre noi, se remarcă timbrul unui glas răsunător și de neînduplecat în misiunea  „Continuității pentru Neam și Țară”, sintagma Ziarului Națiunea pe care îl slujește exemplar prin condei. Și în acest al patrulea volum o descoperim pe poeta „eminesciană” devotată românismului ambițios, fidel țării, încrezător și purificator. Sunt onorat să fiu cel care i-a oferit cerneala pentru acest condei remarcabil, ascuțit, tăios, patriotic.

                                                                Romeo Tarhon

ISBN 978-606-8639-81-9

poezie, 118 pg.