Alter ego-uri

Andreea Vasilica Arsene, cunoscută drept „poeta eminesciană” cu nume predestinat să dăruiască cititorilor iubitori de poezie versuri tulburătoare, care fac corzile sufletelor să vibreze, după debutul cu volumul „Clipa Măiastră” uimește din nou. În „Alter ego-uri”, poeta născută „Pe-un picior de plai / Pe-o gură de rai” de pe meleagurile lui Eminescu, româncă adevărată fiind, care luptă pentru cauza românității în țară și în lume prin condeiul de jurnalistă înflăcărată și ca militantă, propune cititorilor un univers liric răscolitor, încărcat de simboluri și de viziuni dintr-o lume antagonică, dialectică, o lume aflată la „răscruce de vînturi”, o lume în care sufletul poetului este condamnat la singurătate, la dedublare, la multiplicare în diverse „roluri”, „măști” și „ego-uri”dintre cele mai… nefericte.

Andreea Arsene, ca om în luptă cu sinele-i înseriat, transmite prin versurile sale trăiri comune tuturor poeților, dar într-un stil inedit, specific, grav, tăios, încrâncenat, fără zâmbete. În creațiile ei reușește să mixeze lumea reală cu lumea himerică printr-o succesiune de scene și viziuni poetice care descriu zbuciumul universal al nașterii și apunerii lumilor, dar și despre zbuciumul individului și mai cu seamă al poetului, redând cu măiestrie tot tumultul de trăiri pe care le experimentează omul în existența lui trecătoare: de la căderea în abisul disperării, al însingurării, al închistării la renașterea din propria cenușă asemeni  Păsării Phoenix prin deschidere către univers, către lume, către oameni.

Renașterea spirituală a universului poetic al Andreei Arsene se realizează prin Cuvânt, prin frumos, prin metaforă. Poeziilor din volumul „Alter ego-uri” sunt încărcate de sensuri și  mesaje existențiale majore, aceasta fiind misiunea dintotdeauna a poetului al cărui crez, pe care însăși autoarea volumului îl definește, este acela de „făuritor de vise cu ochii larg deschiși”, conferind „hrană și tămăduire sufletului omenesc”. „Alter ego-uri” este opera lirică a unei poete aparținând Curentul Literar Douăzecist, în cadrul căreia se autodefinește, se împlinește, se modelează artistic și stilistic, oferindu-și  opera introspectivă și analitică de mare forță literară.

                                                             Cosmina Cozmean

130 pagini
poezie,
ISBN 978-606-8639-33-8