Stihuri şi daruri duhovniceşti

IMG

Cuvintele, poeziile, stihurile şi versurile Domnului Nicolae Danciu, din acest bogat, frumos şi îmbelşugat volum poetic, sunt pline de harul cel înţelept al Sfântului Duh, ele formând un frumos „buchet” de ofrande, pline de recunoştinţă, preţuire, gratitudine şi admiraţie la adresa tuturor acestor părinţi duhovniceşti, venite din partea fiului duhovnicesc, ce-l evocă şi aclamă, deci, într-un mod cu totul special, pe Preacuviosul Părinte Antonie Liţă – Stareţul şi Duhovnicul Mănăstirii „Sf. M. Mc. Pantelimon” din localitatea Siliştea Gumeşti, judeţul Teleorman, căruia autorul îi dedică, din mărinimia sufletului/spiritului său şi din nobleţea inimii sale, majoritatea poeziilor acestui frumos volum, plin de har, dar şi de substanţă, conţinut, mesaj şi miez religios, complex, complet şi binecuvântat (…).

Distinsului şi vrednicului autor Nicolae Danciu, pe care ţinem să-l felicităm, cu toţii, (şi) pentru această nouă şi rodnică sau mult folositoare lucrare, şi pe care o recomandăm tuturor cu toată căldura, îi dorim să ne mai hrănească minţile şi sufletele noastre şi cu alte lucrări ziditoare şi folositoare nouă şi urmaşilor noştri, arătându-ne prin toate acestea dragostea sau ataşamentul faţă de valorile perene ale Bisericii şi neamului nostru Românesc, precum şi vivacitatea ori tinereţea spirituală cu care l-a înzestrat Dumnezeu – Cel în Sfânta Treime Slăvit şi Lăudat, pe devotatul şi iubitul Său fiu – slujitor, şi, totodată, îi dorim să aibă parte, în continuare, de folositoare bucurii, de binecuvântate mângâieri şi de nemărginite împliniri duhovniceşti, atât aici pe pământ, cât mai ales dincolo, în lumea cealaltă – a Împărăţiei Cerurilor, unde să se bucure de înveşnicita comuniune cu Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în lumina cea neînserată a Sfintei Treimi! Amin!…

Stelian Gomboş,

publicist 

ISBN 978-606-8639-64-2

poezie religioasă