Ultima gară

Tania Mariana Ianto, autoare a cinci volume  consitente de versuri în intervalul 2014-2015, face parte din Curentul Literar Douăzecist pe care, în calitate scriitor și editor, l-am fondat și l-am consacrat în anul 2012, reușind în doar cinci ani să descopăr, să public și să promovez operele mai multor zeci de poeți și prozatori deosebit de talentați și feritili, care ocupă cu succes nișa literară posdecembristă a primelor două decenii ale mileniului trei, salvând și îmbogățind patrimoniul cultural-artistic al acestui început de secol și mileniu în care, aflați în derivă mai ales în societatea românească deculturalizată,  bulversată și acaparată de nonvalori,  impostori și plagiatori, oamenii de litere și de artă încă își caută reperele și afirmarea prin desișul greu de pătruns al decadenței, parvenitismului și mimetismului. (Romeo Tarhon)