Imnul de stat : port drapel al demnității naționale

Coord.: Andrei Sever Mureșan

Imnul, în formele sale ancestrale, derivă din admirabila poezie lirică ca izvor al sentimentului sincer și înălțător de admirație față de frumusețile universale. În aceeași formă ancestrală, imnul este o desprindere de metafore și adulații datorată chiar celor mai vechi forme de versificație, fiind cunoscut faptul că unele dintre cele mai vechi texte din literatura universală au evidente tonalități imnice: Vedele din literatura sanscrită, Psalmii din Biblie.

Alături de drapel și stemă, Imnul este unul dintre simbolurile cele mai importante ale oricărei țări. El este atât o sinteză a valorilor și idealurilor poporului care îl intonează, cât și un simbol al fomelor de oragnizare statală. Poate fi astfel o referință a perenității Caselor Regale, în cazul statelor monarhice, sau un cântec de luptă și un marș, în cazul statelor formate în urma revoluțiilor „pașoptiste”, așa cum s-a născut și actualul imn al României, „Deșteaptă-te, române”.

ISBN: 978-606-93231-1-3