Ultima gară

IMG

Tania Mariana Ianto, autoare a cinci volume  consitente de versuri în intervalul 2014-2015, face parte din Curentul Literar Douăzecist pe care, în calitate scriitor și editor, l-am fondat și l-am consacrat în anul 2012, reușind în doar cinci ani să descopăr, să public și să promovez operele mai multor zeci de poeți și prozatori deosebit de talentați și feritili, care ocupă cu succes nișa literară posdecembristă a primelor două decenii ale mileniului trei, salvând și îmbogățind patrimoniul cultural-artistic al acestui început de secol și mileniu în care, aflați în derivă mai ales în societatea românească deculturalizată,  bulversată și acaparată de nonvalori,  impostori și plagiatori, oamenii de litere și de artă încă își caută reperele și afirmarea prin desișul greu de pătruns al decadenței, parvenitismului și mimetismului. (Romeo Tarhon)

Gânduri albe

IMG

Tania Mariana Ianto face parte dintre scriitorii, artiștii și oamenii de cultură care fac onoare țării pe meleagurile străinătății spre care au fost siliți să plece de către  hoardele postdecembrieste de guvernanți ticăloși hrăpăreți și trădători fără a face caz de sine, care asigură adevărata rezistență a națiunii române  prin cultură și artă, exportând, odată cu dramaticul exod național, limbă, artă și cultură românească autentică, alimentate din filonul străvechi al dacismului și românismului zămislitor de limbi și neamuri din care se trage însăși Roma, patria latină  în care  s-a autoexilat, viețuiește și creează și ”surioara” noastră de cuget, grai și sulfet românesc. (Romeo Tarhon)

ISBN 978-606-8639-79-6

Al noulea cer

IMG

Datorită manierelor aristocratic de elegante și cultivate prin care m-a impresionat curând după ce i-am devenit editor și datorită fidelității ”încăpățânate”, cum s-a exprimat, în relația dintre editor și autor, având onoarea să îi lansez operele la târgurile de carte, cu prilejul editării în niembrie 2014, a volumelor ”Aripi de suflet” și ”Iubire ninsă cu petale”, i-am dedicat Taniei Mariana Ianto, după ”Gaudeamus”, o poezie mai specială, de care nu cred să fi avut cunoștință, apărută în volumul ”Îngeri blestemați”  (Romeo Tarhon)

ISBN 978-606-8639-78-9

Al cincilea anotimp

IMG

Fără a face caz din sine, fără a se așeza în față, fără a-și dezminți modestia, buna creștere și aleasa conduită și fără a-și supraevalua harul  și cariera literară remarcabilă, Tania Mariana Ianto debordează de cultură, de originalite creativă, de  metafore neasemuit de plastice și sugestive, de generozitate tematică izvorâtă din întinderile și extinderile copleșitor de complexe  ale propriului univers artistic și reușește să umească nu doar prin calitatea creațiilor sale, ci și prin prolificitatea sa remarcabilă. Celor cinci volume pe care i le-am publicat deja la Editura Națiunea –  „Aripi de suflet”, oct. 2014; ”Iubire ninsă cu petale”, oct. 2014; ”Prizonieră pe pământ”, nov. 2015; ”Triumful nebuniei”, dec. 2015 și ”Contrapunct sentimental”, dec. 2015 -, îi adăugăm în acest început de tumultos 2018, ca pe o ofrandă livrescă adusă Centenarului Unirii, alte patru cărți de poezie totalizând sute de pagini de literatură pură: ”Ultima gară”; ”Gânduri albe”; ”Al cincilea anotimp” și ”Al noulea cer”. (Romeo Tarhon)

ISBN 978-606-8639-77-2