Mi-s muza/muzul poeziei/prozei

Românismul și eminismul capătă dimensiuni planetare, ca ecou al Limbii Simțirii Românești vorbită, scrisă, cântată și înălțată la calitatea de glas național și naționalist de la generație la generație, iar atunci când vedem și auzim copilașii români cum rostesc Eminescu din mica lor mare inimă, dizolvând granițele fizice și spirituale care despart popoarele și umanitatea, nu putem să nu exultăm de mândrie și drag, să nu vibrăm cu toată ființa noastră românească bucuroși că Eminescu este viu în noi, atâta vreme cât vlăstarele neamului nostru îi conferă continuitate și nemurire peste veacuri.(Romeo Tarhon, coordonator antologie)

ISBN 978-606-8639-89-5, 340 pg.

antologie de poezie şi proză