Plagiez femeia

Compusă din acte, scene şi tablouri cvasidramaturgice în fiecare piesă lirică, fenomenologia poetică a Amaliei Năcrin îşi are izvorul tămăduirii (!) în cleștarul inepuizabil al inspirației divine din care își extrage forța creației, apa vie indispensabilă setei de poezie. (Romeo Tarhon)

Poeta Amalia Năcrin nu măsoară cu ruleta versului visele zburătoare… Nu le pune cătușe pentru a nu mai hoinări fără identitatea. Ea scrie versuri, nu pe hârtie, ci direct pe tâmple de așteptare. Scrie în cioburi de vise legate de imaginar prin eșarfe de trup. Scrie în necuvintele abstractului. Ici, se revarsă spre noi; exploziv într-o pleiadă de lanuri de maci… Colo, cotrobăie răscolit verdele alb prin tavernele identităților noastre. (Cezar A. Mihalache)

ISBN 978-606-8639-61-1

108 pagini, poezie