Cioburi de durere, picături de renaştere!/ Schegge di dolore, gocce di rinascita!

Adormi nopți în şir cu ochii plini de lacrimi, ajungi să te condamni mereu şi să te simți inutilă ( nu acesta era visul tău de a fi mamă), îți trec prin cap idei de sinucidere şi totuşi, când aproape ai atins fundul prăpastiei, mâna bunului Dumnezeu te prinde, te ridică şi vocea Lui îți ordonă să nu îți pierzi speranța și încrederea că pentru copilul tău va fi mai bine aşa, departe de tine… gândindu-te că puiul tău nu va avea viața ta, renunțările tale şi aici, în această speranță, renaşte puterea ta de a merge mai departe…

Şi după fiecare noapte de nesomn, te trezești cu inima sfâsiată, dar cu zâmbetul pe buze… Ai un motiv sa lupti!

Şi acest motiv este fericirea copilului tău şi SPERANȚA că el va trăi mai bine…

*

Ti addormenti notte dopo notte con gli occhi pieni di lacrime, incolpandoti sempre, sentendoti inutile (non era cosi il tuo sogno di essere mamma) ti passano per la testa idee di suicidio e nonostante tutto, quando quasi hai toccato il fondo del abisso, la mano di Buon Dio ti prende e ti rialza e la Sua voce ti ordina di non perdere la speranza e la fiducia che per tuo bambino sara meglio cosi… lontano da te… pensando che tuo pulcino non avrà la tua vita, le tue rinunce ed e qui in questa speranza che rinasce il tuo potere di andare oltre!

E dopo ogni notte di insonnia, ti alzi con il cuore strappato, ma con il sorriso sulle labbra… Hai un motivo per lottare!

E questo motivo e la felicità del tuo bambino e la SPERANZA che lui vivrà meglio.

ISBN 978-606-9020-15-9, poezie