Limba noastră eminească

Limba noastră, dulce grăitoare…

Într-un remarcabil efort spiritual, antologiștii Editurii Națiunea aduc în fața cititorilor o nouă trăire poetică. Un volum colectiv în care nu mai puțin de 34 de co-autori pun sufletul rimei din dulcele nostru grai în paginile unei inedite antologii. Este cel de al treilea volum al colecției Cu patria în suflet și un excepțional dar oferit eminescului din noi; scriitori ori simpli cititori de vers.

Este o dovadă că Limba noastră eminească este respirația poetică, firească, a tuturor acelora care au atins condeiul…

Este recunoașterea poeziei ca tovarăș de drum, prietenă, mamă, soră, fiu… Un izvor de cuvinte născute din sufletul inimosului grup Terapie prin poezie, care a reușit nu doar să grupeze curente de poezie, ci să nască propriul curent poetic.

Este o antologie în care co-autorii nu doar scriu. Ei râd și plâng prin poezie, trăiesc și nasc emoții într-o închinare de metafore pe care cei 34 de modești paji ai liricii o aduc Eminescului.

Antologia de față este și un adevărat fișet biografic despre poeții noștri contemporani. 34 de nume, consacrate sau aflate la debut, care, din și prin propriile descrieri, nu doar se cunosc mai bine în cadrul uriașului grup poetic creat de scriitorul Romeo Tarhon, ci se prezintă și lumii poetice de dincolo de linia de graniță dintre mediul virtual și pagina tipărită a Terapiei prin poezie.

Limba noastră eminească este și examenul trecerii dinspre școala de poezie a grupului spre impunerea unei nume care își are locul lui în istoria încă nescrisă a literaturii postdecembriste.

Poeziile acestui volum, ca și în cazul celorlalte antologii și volume de autor ale Editurii Națiunea, încrustează în rimă sau vers alb rostirile autorilor despre iubire, despre dragostea părintească, despre iubirea de țară. Este o dovadă a incurabilului romantism poetic.

Un exercițiu în care mulți dintre antologiști își pun cuvântul identității în mâna cititorului într-un curajos exercițiu al asumării poetice. Un exercițiu colectiv care, de la pagină la pagină, de la autor la autor, dovedește trinititatea spirituală a grupului poetic Terapie prin poezie: cultura, talentul, originalitatea…

Iar cum în volumul de față am grupat numeroși autori, nu doar de vers, ci și de proză scurtă, Limba noastră eminească reprezintă și un pas spre următoarea provocare a grupului. O antologie de proză scurtă!

Până atunci, să ne bucurăm de darul poetic al dulcelui grai eminescian!

Cezar Adonis Mihalache,

editor și coordonator antologie

ISBN 978-606-8639-18-5

332 pg