Lacrimi, petale și spini

Dorina Omota se remarcă prin foarte lin curgătoarele stihuri imperfecte ca metrică, ritmică și rimică, rigori care le sunt incomode mulților și mărunților aspiranți lispiți de un lung porces de exersare a versificării clasice, dedați exclusiv așa-zisului stil modernist, inexpresiv, adesea nonpoetic. Din acest păunct de vedere, Dorina Omota este o minulesciană; cele mai reușite poezii ale autoarei sunt cele scrise în stilul inegalabilului poet simbolist Ion Minulescu pe ale cărui urme îi doresc să o poarte pașii în varianta identitară feminină. (Romeo Tarhon)

pozie, 100 pg.

ISBN 978-606-8639-05-5