A gândirii gândire

Autor: Marcel Tudor

Cu poetul, creatorul de arte vizuale, cugetătorul și inginerul Marcel TUDOR din Cernavodă m-am întâlnit pe „strada principală” a rețelei de socializare internațională Facebook, un  mediu virtual inepuizabil în care creatori de excepție se vor descoperiți. Cu prilejul lansării unor proiecte literare am bucuria de a cunoaște scriitori și artiști deschiși colaborării și dincoace de eterul digital, mulți ajungând să primească „botezul” publicistic în paginile Ziarului Națiunea, sau ca autori și co-autori de volume și antologii publicate de Editura NAȚIUNEA.

Astfel i-am devenit editor și îndrumător prietenului Marcel TUDOR pentru volumul de debut „A GÂNDIRII GÂNDIRE” și pentru antologiile  „A TREIA CALE” și „DE DRAG, DE JALE ȘI DE DOR” în care este prezent alături de scriitori consacrați.

Talentul literar, registrul artistic, originalitatea, stilistică alegorică, maniera subtilă de a-și codifica mesajele lirice precum și alte calități fără de care nici un creator nu ar putea trece de la nivelul de meșter la cel de artist, îl promovează pe  Marcel TUDOR, surprinzător de rapid, în lumea scriitorilor și artiștilor  cu valoare autentică.

                                   Romeo TARHON,

publicist

ISBN 978-606-93458-3-2

98 pagini, poezie