Maluri de gând

Autor: Dori Lederer

Colecția „Dor de poezie”
Dori Lederer este o româncă din Craiova care, obligată să plece în cel mai dureros exod național, a ales să trăiască în Portugalia încă din anul 2000.  Descoperind-o și publicându-i un grupaj de poezii în Colocvii Literare din revista  „Națiunea”, am avut prilejul să adaug încă o minune la corola de minuni a lumii (!) poetice pe care nu o pot strivi nici politicienii, nici războaiele, nici nemernicia liderilor lumii, acum la răscruce de istorie.
Dezvăluind un univers poetic pe cât de material pe atât de transcedental, reunind esența  brută dar și rafinată a elementelor ancestrale, trăind exuberanța paradoxurilor aflate la tot pasul, Dori Lederer exultă liric discret, cu reținere, uimită mai ales de fascinația mistică a mediului acvatic în imensitatea mării, scriind în cadențele și fluctuațiile unui continuu flux-reflux al sentimentelor când line, așezate, molcome, nostalgice, când agitate, învolburate, furtunoase, clocotitoare, izbind ca talazurile un țărm imuabil, pustiu…
Poeta Dori Lederer este atât de ea însăși și, în același timp, atât de diferită de la o poezie la alta, încât te întrebi dacă nu cumva ființa ei subtilă trăiește simultan în două lumi, dedublându-se. Nu datorită registrului liric atât de larg, de variat, de generos, ci grație  puterii de sugestie prin care transcede, translează și transferă subconștientului stări, impresii senzoriale și extrasenzoriale, imagini, fiori, emoții…
Și totuși, universul poetic al autoarei este un întreg, un hipervolum metaforic și metempsiohotic rafinat, căpătând consistență materială, substanță. În universul intim al poetei, aparent ermetic și totuși deschis cu precauție, se circulă liber, se trăiesc liber sentimentele, evenimentele, dramele, revelațiile cu atât mai senzaționale cu cât sunt mai firești, proprii omului pe cât de cerbral pe atât de sentimental.
Poezia ei este ca un film într-un film… în care animația și contemplația codifică și decodifică cele două lumi ale contrastelor și metamorfozelor: alb-negru, cald-rece, gol-plin, pâmînt-cer, uscat-apă, brutal-tandru, minuscul-imens, lumină-întuneric, viață-moarte… Un traseu imprevizibil  al introspecției  dar și al exteriorizării. Un piesaj pământesc dar și celest… Atunci când crezi că este mai teluric, mai palpabil, atunci este  mai cosmic …
Poeziile au o încărcătură tragică mistică, oscilând între durerea amară, acută, ca un strigăt de suferință surdă, și durerea dulce ca resemnarea care alină, anesteziază , îmblânzește durerea… Cred că tragismul tainic aproape i s-a vindecat prin poezie, și i-am spus că marea care duce și aduce pe mișcătoarele-i cărări (!) uneori răpește și ucide cerându-și ofranda  și cerșindu-și iertarea înainte de a recidiva…
„Maluri de gând” este volumul de debut pe care și-l asumă cu bucurie Editura Națiunea, o carte de excepție a poetei Dori Lederer care, iată, primește mirificul botez al cernelii . „Va fi o carte bună, un leac de suflet, o îngemănare cvasireligioasă a sentimentelor curate, înălțătoare… „ am încurajat-o când am descoperit-o și am aflat cine este: „Sunt valul de departe ce-a venit / Cu-o lacrimă scăpată-ntr-un târziu / Sub tainic ochi al unui asfințit / Pe țărmul meu cel trist, acum pustiu”… Sau: „Sunt un izvor în miljloc de pustiu, / Ce curge solitar printre-amintiri / Și-s hărăzită ca pururea să fiu / O scurtă clipă-a unei nemuriri”… (Romeo Tarhon, publicist)

ISBN 978-606-92834-0-0