Şcoala de după şcoală

IMG

Poeziile din volumele precedente ale doamnei Ana Ardelean au fost o mult așteptată pauză de la ritmul alert al vieții de zi cu zi, o scurtă retrăire a copilăriei lipsite de griji, a simplității traiului de acasă. ”Școala de după școală” păstrează același contur, întorcându-ne pentru un moment dinspre lumea modernă înspre tradiție, cu frânturi de înțelepciune populară, cu afirmații de credință, cu inspirație din istoria și din arta românească și cu decenii de experiență și de observații personale. Pentru foștii elevi ai doamnei Ardelean, volumul este o continuare a învățăturilor care ne-au marcat primii ani de școală și ne-au însoțit neîntrerupt pe drumul spre maturitate (Pleșca Luminița)

poezie,

ISBN 978-606-8639-99-4

Calvarul unui suflet damnat

IMG

Andreea Arsene are idei, are peniță, are talentul de a „însângera” hârtia sub valul de emoție reală. Dar are oare suficient „material” pentru a putea susține „epopeea” derulări unui roman? Mai ales că ea s-a aruncat direct în vârtejul marilor romane. Nu a tatonat această branșă prin foiletoane, prin nuvele, prin microromane chiar… (…) Citind însă fie și numai poezia Andreei Arsene îți dai seama că penița ei vibrează de o maturitate „crescută” înainte de vreme. Apoi, trăind transpunerile ei jurnalistice, îmbrăcând cămașa de luptător civic, de ziarist, pe alocuri chiar gazetar eminescian, îți dai seama că nici o literă, nici un vers, nici un paragraf nu a venit prea devreme pentru a se așterne pe coala „tinereții”. Iar autoarea este tânără, într-adevăr… Dar trăirile ei nu au fost niciodată adolescentine. Nu au apucat să fie, părând că Andreea a fost trimisă în această viață direct în ringul celor mari. (Cezar Adonis Mihalache, scriitor)

ISBN 978-606-9020-00-5

roman, 228 pagini

Spre China din Mogoşoaia

IMG

Proiectele chinezilor sunt atemporale vizând finalitatea lor peste două sau trei generaţii, împortante fiind generaţia care a pornit proiectul şi cea care la finalizat. Spaţiul şi timpul, după cum spunea Lao Ţe, nu sunt categorii ci embleme şi că timpul în relaţia cu spaţiul sunt în acelaşi timp şi „parte” dar şi „tot”. Acţiunea continuă, prin diferite metode, şi nu contemplaţie, este factorul care prin înfăţişări multiple, poate duce la stăpânirea universului, acesta fiind unic. (autorul)

ISBN 978-606-8639-96-3

310 pg

Ultima gară

IMG

Tania Mariana Ianto, autoare a cinci volume  consitente de versuri în intervalul 2014-2015, face parte din Curentul Literar Douăzecist pe care, în calitate scriitor și editor, l-am fondat și l-am consacrat în anul 2012, reușind în doar cinci ani să descopăr, să public și să promovez operele mai multor zeci de poeți și prozatori deosebit de talentați și feritili, care ocupă cu succes nișa literară posdecembristă a primelor două decenii ale mileniului trei, salvând și îmbogățind patrimoniul cultural-artistic al acestui început de secol și mileniu în care, aflați în derivă mai ales în societatea românească deculturalizată,  bulversată și acaparată de nonvalori,  impostori și plagiatori, oamenii de litere și de artă încă își caută reperele și afirmarea prin desișul greu de pătruns al decadenței, parvenitismului și mimetismului. (Romeo Tarhon)

Gânduri albe

IMG

Tania Mariana Ianto face parte dintre scriitorii, artiștii și oamenii de cultură care fac onoare țării pe meleagurile străinătății spre care au fost siliți să plece de către  hoardele postdecembrieste de guvernanți ticăloși hrăpăreți și trădători fără a face caz de sine, care asigură adevărata rezistență a națiunii române  prin cultură și artă, exportând, odată cu dramaticul exod național, limbă, artă și cultură românească autentică, alimentate din filonul străvechi al dacismului și românismului zămislitor de limbi și neamuri din care se trage însăși Roma, patria latină  în care  s-a autoexilat, viețuiește și creează și ”surioara” noastră de cuget, grai și sulfet românesc. (Romeo Tarhon)

ISBN 978-606-8639-79-6

Al noulea cer

IMG

Datorită manierelor aristocratic de elegante și cultivate prin care m-a impresionat curând după ce i-am devenit editor și datorită fidelității ”încăpățânate”, cum s-a exprimat, în relația dintre editor și autor, având onoarea să îi lansez operele la târgurile de carte, cu prilejul editării în niembrie 2014, a volumelor ”Aripi de suflet” și ”Iubire ninsă cu petale”, i-am dedicat Taniei Mariana Ianto, după ”Gaudeamus”, o poezie mai specială, de care nu cred să fi avut cunoștință, apărută în volumul ”Îngeri blestemați”  (Romeo Tarhon)

ISBN 978-606-8639-78-9

Al cincilea anotimp

IMG

Fără a face caz din sine, fără a se așeza în față, fără a-și dezminți modestia, buna creștere și aleasa conduită și fără a-și supraevalua harul  și cariera literară remarcabilă, Tania Mariana Ianto debordează de cultură, de originalite creativă, de  metafore neasemuit de plastice și sugestive, de generozitate tematică izvorâtă din întinderile și extinderile copleșitor de complexe  ale propriului univers artistic și reușește să umească nu doar prin calitatea creațiilor sale, ci și prin prolificitatea sa remarcabilă. Celor cinci volume pe care i le-am publicat deja la Editura Națiunea –  „Aripi de suflet”, oct. 2014; ”Iubire ninsă cu petale”, oct. 2014; ”Prizonieră pe pământ”, nov. 2015; ”Triumful nebuniei”, dec. 2015 și ”Contrapunct sentimental”, dec. 2015 -, îi adăugăm în acest început de tumultos 2018, ca pe o ofrandă livrescă adusă Centenarului Unirii, alte patru cărți de poezie totalizând sute de pagini de literatură pură: ”Ultima gară”; ”Gânduri albe”; ”Al cincilea anotimp” și ”Al noulea cer”. (Romeo Tarhon)

ISBN 978-606-8639-77-2

Cartea cărţilor: recenzii, prefeţe, note de editor

IMG

Cezar Adonis Mihalache este autorul mai multor cărţi, printre care volumul de pamflete politice „Negustorul de iluzii sau Tragedia unei neputinţe”, volumul de eseuri şi proză scurtă „Destine”, monografia „Renaşterea Ligii Navale Române”, biografia literară „Călător pe uliţele cerului” şi volumul de note, reportaje şi interviuri „Revolta”. Acesta din urmă cuprinde şi filele singurului jurnal de front scris de un militar, paraşutist al unei unităţi din Caracal, în timpul evenimentelor din Decembrie ’89 şi Martie ’90, de la Timişoara, Bucureşti şi Târgu-Mureş.

În 2012 publică monografia-document „Renăscut din cenuşa uitării – între Dacia Felix şi Leumi Bank”, doi ani mai târziu volumul „Decembrie ’89 – Ce a fost, ce rămas… ”, iar în 2016 volumul de publicistică naţionalistă, de peste 600 de pagini, „Jos gheara de pe ţara mea! (manifest pentru naţiune)

Este fondatorul Editurii Pampaedia, co-fondator al publicaţiei „Mareşal Ion Antonescu”, membru organizator al concursului de artă publicitară „Concepte 99”, nominalizator al American Biographical Institute (1991) şi membru al Societăţii Ziariştilor din România (1994) şi Uniunii Ziariștilo Profesioniști din România (2017).

ISBN 978-606-8639-92-5/ Critică literară

Răcoarea aripii de fluture

IMG

Într-un timp, în care goana după existențial ne cotropește și ne face să nu mai avem timp de noi în suflete, poezia Nicoletei vine și mângâie prin atingere: ”Și mă întorc din vremea în care/ Plouă cu flori din ierni depărtate,/ Când apa dispare din marea cea mare/ Și-n zare apar curcubee florate ((DE DEPARTE…). Poeta ne îndeamnă într-un timp anost la cel mai înălțător sentiment: iubirea: ”Stau zâmbetele-n ramuri/ Pentru a fi culese,/ Cuvintele-n ciorchini/ S-au copt din primăvară,/ S-a copt și fericirea,/ În vârf de crengi înalte/Arome-mbătătoare,/ Ca dintr-un nor” (LA CULES DE IUBIRE).

Dacă ar fi să stai cu ochii închiși, ți-ai imagina o pădure plină de fluturi, tu, atins de aripile lor și restul… doar iubire… Așa-i?! Nu vreau să mă depărtez de titlul cărții, un titlu care seamănă deosebit de mult cu sufletul poetei. Pentru că, da…! a pus suflet în ce a scris, acest lucru nu-l poate nega. (Amalia Năcrin)

ISBN 978-606-8639-95-6

Metamorfoza ciocârliei

IMG

Cuprinsă de anumite sentimente care,  probabil,  i-au marcat existența,  scriitoarea Amalia Năcrin vine cu un nou volum de versuri,  pentru a ne face să înțelegem că acei minunați copii,  plămada sufletului, (copiii lui Goethe),  ne trezesc o conștiință a momentului,  a bucuriei de după tristețe,  chiar a zădărniciei în fața eternizării existenței. Amalia Năcrin,  sângerează efectiv în volumul „Metamorfoza ciocârliei” care se vrea, „o dedicație” și „o consolare”,  a nevoii unei retorici în care se ascund întrebări obsedante.

Noutatea acestui volum constă în faptul că poeta a trecut cu ușurință de la modernismul zilelor noastre la un registru expresionist caracteristic perioadei când ea încă nu se născuse,  dar,  inspirată fiind de acei ani plini de constrângere,  sufocare,  compune o poezie plină de autenticitate,  motivată fiind și de dorința unei expresii literare care să convingă cititorul. (Octavian Anuța)

ISBN 978-606-8639-94-9