Omul vitruvian

IMG

Și omul, atât este,
Om…
Aripi întinse, cocor,
Zbor spre lumina divină
Cu capul în țărână.

Și a mai rămas o clipă,
Ispită și vină
Cioplită
Cu dalta de aur ce spune:
Dumnezeu prin Iisus e-o minune!

Să plâng, să râd, om sunt…! (ISBN 978-606-9020-07-4, poezie)

Scintilaţii şi trup

IMG

Un astfel de volum erotic era necesar, deoarece sunt destul de ermetică și greu de citit. Spun așa… că mi-a trebuit nu curaj, pentru că eu cred în tot ceea ce scriu, ci un fel de teribilism, spre a da publicului un asemenea volum. Eu cred că iubirea există sub toate formele ei, de la iubirea candidă, nevinovată, până la cea extremă, apropiată de nebunie. Doar că noi… prin unicitatea sub care suntem construiți, simțim diferit. Dar… simțim! Eu nu pot decât să mulțumesc lui Dumnezeu că…  așa păcătoasă cum sunt, las tuturor… nu crime și orori, ci iubire, iubire, iubire… multă iubire! Volumul se lasă a fi unul didactic, ridic la fileu multe teme de casă: despre cum ești în trupul unei mame, despre cum simte bărbatul, despre pasiune și dorință, despre metamorfozare… Nu vreau să spun mai mult. Știți cum zic eu: las cititorul să descopere! (Autoarea)

poezie,

ISBN 978-606-9020-06-7

Biografia lunii

IMG

Amalia Năcrin, poeta metaforelor inedite și spectaculare, în versul ei alb, frust și sincer, așa cum ni s-a relevat, nouă, cititorilor cu ochii larg deschiși întru trăirea poeziei vieții, în volumele: ”Ochii păsărilor fără lacrimi”, ”Azi nu mai vreau să am identitate”, ”Întrebare de lumină”, ”Plagiez femeia”,”Copilul toamnei”,  ”Metamorfoza ciocârliei”, ni se relevă prin volumul ”Biografia Lunii”, în lumina cadenței ritmului și ineditului rimelor, cu o altă față a Femeii complexe și complete care știe să fie, a Femeii curcubeu care e Tumult, e Eternitate, e Oripilare, e o Nebunie fascinantă și e și o Avalanșă de gânduri în gânduri, de trăiri intense, de dorințe inexplicabile pentru orice bărbat, precum eroina sa din romanul ”Dragostea nu vine decât ca să doară”, precum fascinanta T.E.O.N.A. Amalia Năcrin se re-definește și se re-naște din abisuurile Ființei, cu fiecare volum de poezie. Dacă la începuturile devenirii sale ca Poetă, Ea ”nu vrea să” aibă ”identitate”, pentru că poezia în vers alb pe care o dăruiește, cu inima larg deschisă, cititorilor, îi dă mai mult decât o identitate căci o împlinește și această împlinire prin dragoste de oameni și de viață se revarsă ca un izvor cu apă vie asupra cititorilor și se și regăsește în ”Ochii păsărilor fără lacrimi”, adică a acelor oameni care deși au cunoscut abisuul ființării și disperarea viețuirii, găsesc resurse pentru a se înalța în zbor netulburat dincolo de lacrimi, în lumina vieții trăite în spiritul nemuririi, în volumul ”Întrebare de lumină”, Poeta, devine Ea Însăși Lumină în abisurile ființării și ale viețuirii și în pofida multiplelor îndoieli și temeri se dăruie total pe Sine prin poezia ei irumpând ca o avalanșă menită să purifice totul în cale și să preschimbe urâciunea vieții în frumosul ce sălășluiește în spiritul unui om cu adevărat liber iar în tomul ”Plagiez femeia”, Năcrin Amalia, se disimulează în al său Alter-Ego, femeia de dincolo de orice femeie, femeie capabilă să acceseze dimensiuni supra-sensibile și să pătrundă în ”plexul” universului feminității, în volumul ”Copilul toamnei”, Ea se relevă cititorilor drept Femeia care a știut să se păstreze curată în spirit chiar dacă a ajuns în ceea ce unii numesc ”toamna vieții”, la apogeul devenirii sale, trecând prin tot tumultuul unei vieți trăite ca ”pe o muchie de cuțit”, iar în volumul ”Metamorfoza ciocârliei”, Poeta cu ochii minții mereu într-o stare de veghe, se înalță în lumina solariană a poeziei sale în cânt sublim de ”Lie-Ciocârlie” etern îndrăgostită de frumusețea de dincolo de lumea noastră trecătoare ca și viața omului. (Cozmina Cosmean)

poezie,

ISBN 978-606-9020-06-7

Şcoala de după şcoală

IMG

Poeziile din volumele precedente ale doamnei Ana Ardelean au fost o mult așteptată pauză de la ritmul alert al vieții de zi cu zi, o scurtă retrăire a copilăriei lipsite de griji, a simplității traiului de acasă. ”Școala de după școală” păstrează același contur, întorcându-ne pentru un moment dinspre lumea modernă înspre tradiție, cu frânturi de înțelepciune populară, cu afirmații de credință, cu inspirație din istoria și din arta românească și cu decenii de experiență și de observații personale. Pentru foștii elevi ai doamnei Ardelean, volumul este o continuare a învățăturilor care ne-au marcat primii ani de școală și ne-au însoțit neîntrerupt pe drumul spre maturitate (Pleșca Luminița)

poezie,

ISBN 978-606-8639-99-4

Calvarul unui suflet damnat

IMG

Andreea Arsene are idei, are peniță, are talentul de a „însângera” hârtia sub valul de emoție reală. Dar are oare suficient „material” pentru a putea susține „epopeea” derulări unui roman? Mai ales că ea s-a aruncat direct în vârtejul marilor romane. Nu a tatonat această branșă prin foiletoane, prin nuvele, prin microromane chiar… (…) Citind însă fie și numai poezia Andreei Arsene îți dai seama că penița ei vibrează de o maturitate „crescută” înainte de vreme. Apoi, trăind transpunerile ei jurnalistice, îmbrăcând cămașa de luptător civic, de ziarist, pe alocuri chiar gazetar eminescian, îți dai seama că nici o literă, nici un vers, nici un paragraf nu a venit prea devreme pentru a se așterne pe coala „tinereții”. Iar autoarea este tânără, într-adevăr… Dar trăirile ei nu au fost niciodată adolescentine. Nu au apucat să fie, părând că Andreea a fost trimisă în această viață direct în ringul celor mari. (Cezar Adonis Mihalache, scriitor)

ISBN 978-606-9020-00-5

roman, 228 pagini

Spre China din Mogoşoaia

IMG

Proiectele chinezilor sunt atemporale vizând finalitatea lor peste două sau trei generaţii, împortante fiind generaţia care a pornit proiectul şi cea care la finalizat. Spaţiul şi timpul, după cum spunea Lao Ţe, nu sunt categorii ci embleme şi că timpul în relaţia cu spaţiul sunt în acelaşi timp şi „parte” dar şi „tot”. Acţiunea continuă, prin diferite metode, şi nu contemplaţie, este factorul care prin înfăţişări multiple, poate duce la stăpânirea universului, acesta fiind unic. (autorul)

ISBN 978-606-8639-96-3

310 pg

Ultima gară

IMG

Tania Mariana Ianto, autoare a cinci volume  consitente de versuri în intervalul 2014-2015, face parte din Curentul Literar Douăzecist pe care, în calitate scriitor și editor, l-am fondat și l-am consacrat în anul 2012, reușind în doar cinci ani să descopăr, să public și să promovez operele mai multor zeci de poeți și prozatori deosebit de talentați și feritili, care ocupă cu succes nișa literară posdecembristă a primelor două decenii ale mileniului trei, salvând și îmbogățind patrimoniul cultural-artistic al acestui început de secol și mileniu în care, aflați în derivă mai ales în societatea românească deculturalizată,  bulversată și acaparată de nonvalori,  impostori și plagiatori, oamenii de litere și de artă încă își caută reperele și afirmarea prin desișul greu de pătruns al decadenței, parvenitismului și mimetismului. (Romeo Tarhon)

Gânduri albe

IMG

Tania Mariana Ianto face parte dintre scriitorii, artiștii și oamenii de cultură care fac onoare țării pe meleagurile străinătății spre care au fost siliți să plece de către  hoardele postdecembrieste de guvernanți ticăloși hrăpăreți și trădători fără a face caz de sine, care asigură adevărata rezistență a națiunii române  prin cultură și artă, exportând, odată cu dramaticul exod național, limbă, artă și cultură românească autentică, alimentate din filonul străvechi al dacismului și românismului zămislitor de limbi și neamuri din care se trage însăși Roma, patria latină  în care  s-a autoexilat, viețuiește și creează și ”surioara” noastră de cuget, grai și sulfet românesc. (Romeo Tarhon)

ISBN 978-606-8639-79-6

Al noulea cer

IMG

Datorită manierelor aristocratic de elegante și cultivate prin care m-a impresionat curând după ce i-am devenit editor și datorită fidelității ”încăpățânate”, cum s-a exprimat, în relația dintre editor și autor, având onoarea să îi lansez operele la târgurile de carte, cu prilejul editării în niembrie 2014, a volumelor ”Aripi de suflet” și ”Iubire ninsă cu petale”, i-am dedicat Taniei Mariana Ianto, după ”Gaudeamus”, o poezie mai specială, de care nu cred să fi avut cunoștință, apărută în volumul ”Îngeri blestemați”  (Romeo Tarhon)

ISBN 978-606-8639-78-9

Al cincilea anotimp

IMG

Fără a face caz din sine, fără a se așeza în față, fără a-și dezminți modestia, buna creștere și aleasa conduită și fără a-și supraevalua harul  și cariera literară remarcabilă, Tania Mariana Ianto debordează de cultură, de originalite creativă, de  metafore neasemuit de plastice și sugestive, de generozitate tematică izvorâtă din întinderile și extinderile copleșitor de complexe  ale propriului univers artistic și reușește să umească nu doar prin calitatea creațiilor sale, ci și prin prolificitatea sa remarcabilă. Celor cinci volume pe care i le-am publicat deja la Editura Națiunea –  „Aripi de suflet”, oct. 2014; ”Iubire ninsă cu petale”, oct. 2014; ”Prizonieră pe pământ”, nov. 2015; ”Triumful nebuniei”, dec. 2015 și ”Contrapunct sentimental”, dec. 2015 -, îi adăugăm în acest început de tumultos 2018, ca pe o ofrandă livrescă adusă Centenarului Unirii, alte patru cărți de poezie totalizând sute de pagini de literatură pură: ”Ultima gară”; ”Gânduri albe”; ”Al cincilea anotimp” și ”Al noulea cer”. (Romeo Tarhon)

ISBN 978-606-8639-77-2